• Home
  • Hout
  • Milieu en certificaten

Milieu en certificaten

De populariteit van hout als bouwmateriaal neemt meer dan ooit toe dankzij haar ecologisch karakter. Op gebied van milieuvriendelijkheid kan geen enkel andere grondstof aan hout tippen. Hout is duurzaam én is de enige hernieuwbare grondstof.

Hout is een ecologische grondstof aangezien een boom zuurstof vrijgeeft en CO2 vasthoudt waardoor de concentratie ervan in de lucht vermindert. Een product vervaardigd uit hout doet bijgevolg dienst als CO2 opslagplaats.

Licenties

Niet onbelangrijk is de herkomst van het hout. Sinds 2013 moeten alle houtimporteurs in Europa over een FLEGT-licentie beschikken. Deze licentie garandeert dat het hout afkomstig is van legale bronnen en gaat illegale houtkap dus tegen.

Wanneer u hout aankoopt bij Byttebier Hout heeft u altijd de garantie dat alles ingevoerd werd volgens de EU-richtlijnen (FLEGT, TIMBER, EUDR, ...) en dat wij over alle nodige licenties beschikken. 

Meer informatie over FLEGT vindt u hier: http://www.flegtlicence.org/

Duurzaam bosbeheer

Door te kiezen voor  FSC® C008551, PEFC, OLB, of TLTV gecertificeerd hout heeft u bovendien de garantie dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Deze licenties maken het ecologisch verhaal compleet. 

Hardhouthandel

Voor de verkoop van ons PEFC en FSC®-gelabeld hout hebben wij een aparte firma. Dankzij deze zusterfirma bestaat er een duidelijk onderscheid tussen onze gecertificeerde houtproducten.

FSC® C008551

Hardhouthandel

Prestatieverklaringen

Milieu en certificaten