PERSBERICHT LEGALITEIT & DUURZAAMHEID

Legaliteit en duurzaamheid zijn kernwaarden

Legaliteit en duurzaamheid zijn de kernwaarden voor de Belgische houtinvoerbedrijven aangesloten bij Fedustria. Dit is ook verankerd in een gedragscode die alle leden houtinvoerders onderschrijven, en waarin zij zich engageren om enkel legaal geoogst hout op de Belgische markt te brengen. Binnen Fedustria worden bovendien verdere stappen gezet om toe te zien op deze gedragscode via de uitwerking van een auditeringssysteem. Karla Basselier: “We stimuleren onze leden handel te drijven in of te werken met hout van aantoonbaar duurzame herkomst, bv. hout met FSC- of PEFC-certificaat. Door hout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken, dragen we niet alleen bij tot de bescherming van de bossen, maar werken we tevens aan een beter klimaat (www.houtdenatuurlijkekeuze.be). Daarnaast is en blijft Fedustria vragende partij voor een constructieve en open dialoog met alle overheden en NGO’s. Een goede samenwerking met alle stakeholders is immers essentieel om de strijd tegen illegale houtkap aan te gaan. En daar werken wij vanuit Fedustria graag aan mee.”